Dětský klub Javorníček byl založen Obecním úřadem Proseč pod Ještědem, zvláště snahou paní starostky Jany Švehlové. Jeho činnost byla zahájena slavnostním otevřením dne 25.9.09 za přítomnosti krajského hejtmana pana Stanislava Eichlera, který nám popřál mnoho zdaru. Dále paní Vajnerové, starostů z okolních obcí, zástupců Střední školy uměleckořemeslné a oděvní, rodičů a jejich dětí.

Děkujeme všem, kteří pomohli k  založení klubu, jak finanční podporou, tak i věcnými dary.
Našim cílem je setkávání rodičů a jejich dětí, abychom pomohli dětem navazovat první kontakty s ostatními vrstevníky a zvykaly si na kolektiv. Rozvíjely výtvarné a tělovýchovné dovednosti. A maminky, aby se mohly podělit nejen o své radosti, ale popovídat si i o tom co je trápí a nalezly radu od jiných maminek.
V klubu máme k dispozici hernu s hračkami, místnost pro výtvarné činnosti a kuchyňský koutek.
Podpořili nás :
    Liberecký kraj 
    Nadace Škola hrou
    Střední škola uměleckořemeslná a oděvní
    Ing. Radomír Král
    Manželé Kašparovi  Vlčetín
© úprava webu Jam, grafika Ymar